Nyheder

Fjernvarmepris 2022 og 2023

Kære fjernvarmeforbrugere Da der for tiden er rigtig meget omtale om fjernvarmepriserne i medierne, kommer her en opdatering på vores forventninger ti…

Uændret varmepris

Hjordkær Fjernvarme er ikke påvirket af de stigende energipriser. Da vores brændsel er træflis som kun har været udsat for mindre prisstigninger.Det b…

Artikel fra Jydske Vestkysten

Jydske Vestkysten har udarbejdet denne artikel, da Hjordkær Fjernvarme har genoptaget elproduktionen.

Indkaldelse generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling d. 19. april 2022

Afhentning af dokumenter 2022

Du kan nu se din årsopgørelse for 2021 og dine øvrige dokumenter. Klik på dokumentet nedenfor og se vejledningen til, hvordan dokumenterne kan hentes.…

Ingen forventet prisstigning i 2022

Fjernvarmeprisen i 2022 forbliver på niveau med prisen i 2021. Den forventede pris, for det vi kalder et standardhus ligger i 2022 på 10.157,- kr. Hvi…

Kommunikation via e-mail og SMS

I henhold til EU-reglerne er Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. forpligtet til at oplyse om energiforbruget, på månedsbasis i vinterperioden, jf. BEK nr. 22…

Nye Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering

Da vores Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering skal opdateres for, at vi kan kræve oplysning om forbrugernes mailadresse, er det nu muligt a…

Indkaldelse generalforsamling 2021

Forbuddet mod at afholde generalforsamlinger, i vores størrelse, er nu ophævet og det er nu muligt, at afholde generalforsamlingen i Hjordkær Forsamli…