Om os

Etableringen af Hjordkær Fjernvarmeværk 

En gruppe borgere i Hjordkær begyndte i midten af 80´erne at overveje om det ville være fornuftigt at etablere en fjernvarmecentral i Hjordkær. Etableringen af egen varmecentral skulle ses i forhold til økonomi, miljø og muligheden for at Rødekro kommune og staten ville tvinge borgerne i Hjordkær til at aftage naturgas som brændsel til hver husstand.

Initiativgruppen kontaktede alle husstande i byen, med henblik på at starte en undersøgelse af mulighederne for etableringen af Hjordkær Fjernvarme. De husstande som ønskede at mulighederne skulle undersøges betalte 100,- kr. til initiativgruppen. På denne måde fik initiativgruppen den økonomiske råderum til at undersøge forholdende for etableringen af egen varmecentral ned til mindste detalje og med eksperthjælp udefra.   

Mulighederne var der flere af bl.a. etablering af en rørledning mellem Åbenrå Fjernvarme og Hjordkær. Valget faldt på selv at etablere en varmecentral med halm som brændsel. Hjordkær Fjernvarme var en af de første varmeværker i Danmark som benyttede Halm som Brændsel.

Ombygning til Kraftvarmeproduktion

Halmvarmeværket fungerede i ca. 9 år, hvorefter driften blev ændret til kraftvarmeproduktion. Årsagen til ændringen skyldes to grunde. For det første var halmkedlen efterhånden ved at være temmelig slidt og for det andet havde den daværende regering forlangt, at hvis et varmeværk ønskede at udføre en større ombygning skulle der også produceres strøm. Til gengæld ville varmeværkerne modtage et betydeligt tilskud til ombygningen. Hjordkær Fjernvarme modtog 35 % af udgiften til ombygningen, svarende til 5 millioner kr.  

Hjordkær Fjernvarme blev det første kraftvarmeværk i Danmark som producerede elektricitet ved hjælp af en dampturbine og med skovflis som brændsel. Til Dato er der kun et yderligere  fjernvarmeværk som producerer elektricitet på samme måde, nemlig Assens Fjernvarme.

Etablering af fjernvarmeledning til Rødekro by

I slutningen af 2001 etablerede Hjordkær Fjernvarme en røggasvasker/røggaskondensator som kunne rense røgen for partikler og samtidig kunne udnytte restvarmen i røggassen som førhen blot blev ledet op i luften. Efter denne etablering havde Hjordkær Fjernvarme ca. 15 % mere varmeydelse til rådighed og det blev besluttet at etablere et fælles selskab med Rødekro fjernvarme som så kunne købe overskudsfjernvarmen af Hjordkær Fjernvarme og sælge varmen videre til Rødekro Fjernvarme. Det fælles selskab blev ejet med 50 % til hver af Hjordkær Fjernvarme og Rødekro Fjernvarme og hed HRKFV I/S.

HRKFV I/S selskabets aktiver var i 2011 afskrevet og afdraget, hvilket resulterede i at selskabet blev opløst og at køb og salg af fjernvarme herefter foretages direkte mellem Aabenraa-Rødekro Fjernvarme og Hjordkær Fjernvarme.

Varmesalget til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme blev indstillet i sommeren 2014, idet Aabenraa-Rødekro Fjernvarme selv etablerede biobrændselanlæg og det derfor ikke var lønsømt at fortsætte samarbejdet/varmesalget.

//