Byggemodningsbidrag

Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.

Tilslutningsbidrag for erhverv, offentlige institutioner o.lign. aftales pr. tilslutning.

//