Prisstigning 2024

29. februar 2024

Varsling af prisstigning for 2024.

Kære fjernvarmeforbruger.

Vi varsler hermed en prisstigning for 2024. For at vi kan sammenligne fjernvarmepriserne fra år til år og fra fjernvarmeselskab til fjernvarmeselskab, bruger vi begrebet et standardhus. Et standardhus, er et hus på 130 m2 og med et forbrug på 18,1 MWh fjernvarme. Dette standardhus vil stige med 2.953,- kr. i 2024 i forhold til 2023. Det giver en samlet varmepris på  13.732,- kr. incl. moms for standardhuset.

Dette svarer til det niveau vores varmepriser lå på tilbage i perioden 2014 og frem til 2018.

 

Hjordkær Fjernvarme er stadig blandt de billigste i Danmark!

Vi ligger heldigvis stadig i den billige ende af fjernvarmeprisstatistikken på landsplan. Nu kender vi endnu ikke de andres priser for 2024,- men sammenligninger vi med prisen i 2023, så kommer vi til at ligge blandt de 20% billigste i Danmark. Gennemsnitsprisen i 2023 er på 15.404,- kr.   

Vedrørende 2023, havde vi den billigste fjernvarmepris i Sønderjylland.

 

Baggrund for prisstigningen.
Hjordkær Fjernvarme har de sidste par år kørt med en meget lav varmepris. Det har vi været i stand til, fordi elpriserne har været høje siden starten af 2022 og der var også meldt meget høje elpriser ud, da vi lavede budgettet for 2023. Desværre holdt elpriserne sig ikke på det forventede niveau og da vi så ovenikøbet har haft tekniske udfordringer med turbineanlægget, så kommer vi ud med en manglende elindtægt på ca. 700.000,- kr. Det betyder, at årets resultat for 2023, formentligt bliver med et underskud på ca. 200.000,- kr.

 

Sådan håndteres prisstigningen i praksis.

Det er i henhold til Varmeforsyningsloven ikke tilladt, at hæve de variable priser, med mere end 10 %, hvis varslingen ikke er foretaget mindst 3 mdr. tidligere. Derfor stiger den variable fjernvarmepris med 10 % fra 378,13 kr./MWh til 415,94 kr./MWh for perioden 01-01-2024 til 31-03-2024. Herefter og for resten af året, stiger varmeprisen fra 415,94 til 627,17 kr./MWh. På grund af den lave temperatur, vi har de første 3 måder af året, bruges der ca. 40 % af hele årets fjernvarmeforbrug i de 3 måneder. Den gennemsnitlige varmepris bliver på 541,25 kr./MWh.

 

Afregningssystemet kan ikke håndtere at køre med to priser, derfor meldes der et budget ud, som gælder for de første 3 måneder og så sender vi et nyt budget ud i starten af april som gælder for de sidste 9 måneder af 2024.

 

Med venlig hilsen

Hjordkær Fjernvarmeværk

 

 

//