Kommunikation via e-mail og SMS

26. oktober 2021

I henhold til EU-reglerne er Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. forpligtet til at oplyse om energiforbruget, på månedsbasis i vinterperioden, jf. BEK nr. 2251 af 29-12-2020 – bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejers oplysningsforpligtigelser overfor slutkunder om energiforbruget og fakturering m.v.

Dette betyder, at der er behov for at kunne kommunikere med forbrugerne digitalt og Hjordkær fjernvarme ønsker at kunne benytte sig af mail og SMS, da det er den billigste måde.

Vi beder dig derfor logge dig ind på eForsyning på følgende adresse ”www.hjfjv.dk/eforsyning” fanen ”Forbrugernummer” skal vælges og så skal du bruge dit brugernavn og kodeord. Brugernavn og kodeord, kan du se på din betalingsservice oversigt på sidste betalte aconto overførsel. Når du er logget ind, skal du vælge ”Mine oplysninger” og skrive din mailadresse og mobil tlf. ind. Står der en i forvejen, så kontroller blot om det er den rigtige ellers beder vi dig om at rette den.