Uændret varmepris

27. juli 2022

Hjordkær Fjernvarme er ikke påvirket af de stigende energipriser. Da vores brændsel er træflis som kun har været udsat for mindre prisstigninger.
Det betyder at forbrugernes fjernvarmepris forbliver uændret i forhold til udmeldt pris ultimo 2021. (Prisen kan ses under fanen Økonomi).