Bestyrelsen

Bestyrelsesformand 
Kennet Rasmussen

Bestyrelsesmedlem og kasserer
Keld Møbjerg

Bestyrelsesmedlem
Marius Olesen

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Beeck

Bestyrelsesnæstformand
Jens Chr. Nissen

Bestyrelsesmedlem
Niels Peter Kraak

Bestyrelsesmedlem
Frank Sørensen

Bestyrelseshonorar årligt:

Bestyrelsesformand               10.000 kr.

Næstformand                            3.000 kr.

Kasser                                        5.000 kr.

Menig bestyrelsesmedlem       3.000 kr.

For udvalgsarbejder som kræver mere end 5 timers arbejde, ydes der et tillæg på 1.250,- pr. udvalg. De timer som der arbejdes ud over de 5 timer aflønnes med 250,- kr. pr. time. For fysik arbejdsudførelse aflønnes bestyrelsesmedlemmerne med 250,- kr. pr. time. 

Kører bestyrelsesmedlemmerne i egen bil til møder og arrangementer, så afregnes kørslen til den statslige takst.