Bestyrelsen

Bestyrelsesformand 
Kristian Lyck Lorenzen

Bestyrelsesmedlem og kasserer
Jens Chr. Nissen

Bestyrelsesmedlem
Niels Peter Kraak

Bestyrelsesmedlem
Knud Martin Jensen

Bestyrelsesnæstformand
Jørgen Hollænder Beck

Bestyrelsesmedlem
Kennet Rasmussen

Bestyrelsesmedlem                              Marius Olesen

Bestyrelseshonorar årligt:

Bestyrelsesformand               10.000 kr.

Næstformand                            5.000 kr.

Kasser                                        5.000 kr.

Menig bestyrelsesmedlem       3.000 kr.

For udvalgsarbejder som kræver mere end 5 timers arbejde, ydes der et tillæg på 1.250,- pr. udvalg. De timer som der arbejdes ud over de 5 timer aflønnes med 250,- kr. pr. time. For fysik arbejdsudførelse aflønnes bestyrelsesmedlemmerne med 250,- kr. pr. time. 

Kører bestyrelsesmedlemmerne i egen bil til møder og arrangementer, så afregnes kørslen til den statslige takst.