Bestyrelsen

Bestyrelsesformand 
Kristian Lyck Lorenzen

Bestyrelsesmedlem og kasserer
Jens Chr. Nissen

Bestyrelsesmedlem
Marius Olesen

Bestyrelsesmedlem
Steffen Gerner Hansen

Bestyrelsesnæstformand
Kennet Rasmussen

Bestyrelsesmedlem
Niels Peter Kraak

Bestyrelsesmedlem                            Jørgen Hollænder Beeck

Bestyrelseshonorar årligt:

Bestyrelsesformand                15.000 kr.

Næstformand                           10.000 kr.

Kasserer                                    10.000 kr.

Menig bestyrelsesmedlem         3.500 kr.

For udvalgsarbejder som kræver mere end 5 timers arbejde, ydes der et tillæg på 1.250,- pr. udvalg. De timer som der arbejdes ud over de 5 timer aflønnes med 250,- kr. pr. time. For fysik arbejdsudførelse aflønnes bestyrelsesmedlemmerne med 250,- kr. pr. time. 

Kører bestyrelsesmedlemmerne i egen bil til møder og arrangementer, så afregnes kørslen til den statslige takst.

//