Generalforsamling 2023

24. januar 2023

Kære Fjernvarmeforbrugere.
 
Indkaldelsen til Generalforsamling 2023 er nu klar.
Denne er udsendt til jeres eForsyning, men er også at finde her.
Herudover vil vi gerne gøre opmærksomme på at referater fra tidligere generalforsamlinger er blevet flyttet fra menu punktet "Om Os", til det nye "Info til Forbrugere".
Der er kommet en følgeskrivelse ud sammen med jeres årsopgørelse, denne er at finde på eForsyning, men også her.

Venlig hilsen
Hjordkær Fjernvarme